رهبر انقلاب اسلامی در روز درختکاری سه اصله نهال کاشتند؛ هر ایرانی سه درخت بکارد کاشت یک میلیارد نهال در چهار سال محقق می‌شود

۱۵ /اسفند/ ۱۴۰۱ رهبر انقلاب اسلامی در روز درختکاری سه اصله نهال کاشتند؛ هر ایرانی سه درخت بکارد کاشت یک میلیارد نهال در چهار سال محقق می‌شود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی همزمان با روز درختکاری صبح امروز سه اصله نهال کاشتند. رهبر انقلاب پس از کاشت نهال‌ها در سخنانی درباره علت کاشت سه نهال به شعار امسالِ روز درختکاری با عنوان «هر ایرانی سه نهال»، اشاره کردند و گفتند: اگر بر اساس شعار انتخاب شده، هر ایرانی سه نهال بکارد، برنامه دولت برای کاشت یک میلیارد نهال، از…