شغلهایی که جای مهندسان درآن خالی است

مهندسان دردانشگاه علم می آموزنند ولی مهارت وتجربه کارندارن اما اگردرمراکز فنی وحرفه ای دوره مورد علاقه حود را ببینند می توانند وارد شغلهایی شوند که جای آنها خالی است اماچه شغلهایی همان طورکه تزریقات بدون نظارت پزشک ممنوع است اگرنگاهی به سطح شهربیندازیم شغلهایی زیادی وجود دارد که باجان واموال مردم سرکاردارد که صرفاتوسط استادکاران وکارگران اداره میشوند درحالی که استادکاران دستیاران مهندسان هستن درواقع تعمیرات و تولید باید علمی وتجربی باشد ونه صرفا تجربی که متاسفانه باعث ضررهای جانی ومالی زیادی شده است…

شاخص‌های اقتصادی ۲ سال پس از اجرای برجام

اخبار ویژه روزنامه کیهان شاخص‌های اقتصادی ۲ سال پس از اجرای برجام شاخص‌های اقتصادی ۲ سال پس از آغاز اجرای برجام چگونه است؟ روزنامه فرهیختگان ضمن گزارشی، به بررسی این سؤال پرداخت. این روزنامه می‌نویسد: دو سال از اجرای برجام گذشت اما وضعیت اقتصادی مردم آن‌گونه که تیم اقتصادی دولت وعده می‌دادند بهبود پیدا نکرده است. وقتی در سال ۹۳ از مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و تئوریسین اصلی اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف پرسیدیم «برنامه اقتصادی دولت یازدهم چیست»، پاسخ داد: «حل بحران هسته‌ای…