رکود بزرگ دهه­‌ی۱۹۳۰ درآمریکاوهدایت نقدینگی

در زمان رکود بزرگ دهه­‌ی ۱۹۳۰­، شرایط دشواری از حیث رکود و بیکاری در آمریکا ایجاد شد که آن شرایط را می­‌توان این‌گونه به تصویر کشید: بیکاران در گوشه‌وکنار خیابان­‌ها برای به دست آوردن مقدار ناچیزی پول، سیب می­‌فروختند یا در انتظار غذا به صف می‌ایستادند و این در حالی بود که محصولات در زمین­‌های کشاورزی فاسد می­‌شد، زیرا کشاورزان نمی­‌توانستند محصولات خود را به اندازه‌ی کافی بفروشند تا ارزش کشت و کارشان را کسب کنند. در و پنجره‌های خانه­‌ها تخته، مزارع به‌خاطر عدم توان مالکان برای پرداخت وام رهنی…